Viktigt att tänka på

För tomt- och fastighetsägare i Västanhed.
 

Riktlinjer att tänka på...

Västanheds fritidsområde har ett sällsynt vackert läge längs den natursköna Hedströmmen! Vägarna sköts om så att du har tillgång till ditt hus eller tomt året runt. För att besöken skall bli angenäma har du promenadvägar, strövområden och motionsspår.

 

För att kunna få ovanstående att fungera så är allt samordnat i en Samfällighetsförening där du måste vara medlem och till vilken du har skyldighet att betala den avgift som vi gemensamt kommer överens om på årsmötet.
 

Samfälligheten har en styrelse, vissa specifika kommittéer och funktionärer för skötsel av föreningens ålägganden. För att du som medlem skall kunna påverka verksamheten bör du närvara vid möten där vi hanterar verksamhetens val och beslut. För att samfälligheten skall fungera bör du som medlem också delta i uppdrag inom verksamheten efter bästa förmåga.
 

Vårt fritidsområde har stora allmänningsområden som innefattar såväl skog som slättmark. Dessa områden måste skötas om så att dom är tillgänglliga för oss alla på ett så attraktivt sätt som möjligt. Till styrelsens hjälp har området delats upp i åtta byalag som själva ansvarar för sina närområden. Varje byalag leds av en byfogde som väljs av byalaget. Byfogden fungerar som sammankallande till aktiviteter inom byalaget (städdagar etc) samt som kontaktperson mot styrelsen. Det är viktigt att du deltar i blyalagets aktivteter efter bästa förmåga. Kom ihåg att det är lika mycket värt att komma med en kaffekorg som att hantera röjsågen!
 

Genom bra kommunikation och samarbete, främst med grannarna i din närmaster omgivning, ökar vi allas ansvarskänsla för allt det vackra och värdefulla som vi gemensamt äger och förvaltar genom vår samfällighetsförening. En stärkt samhörighetskänla gör att åtaganden i styrelse, kommittéer, byalag etc blir en lätt uppgift att ta sig an!
 

Vi hoppas att du kan ställa upp på principerna ovan och att du kommer trivas och efter bästa förmåga verka i vår samfällighet som en aktiv medlem.

There be parties