Information

                       Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                    - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                    - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                    Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                    omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka. 

There be parties