Styrelsen informerar

Information finns förutom här på hemsidan på informationstavlan vid infarten till området. Där finns protokoll och andra meddelanden.
Vill man lämna meddelanden till föreningsstyrelsen kan man använda postlådan vid föreningslokalen eller kontakta oss här på hemsidan.
OBS! Vid eventuell uthyrning av fastigheten, kort som lång, och vid eventuell försäljning, är fastighetsägaren skyldig att informera om vilka regler som gäller för området.
Vid försäljning är säljaren skyldig att anmäla till styrelsen den nye ägarens namn, adress och telefonnummer.

STYRELSEN
Styrelsen består 2023/2024 av:

Ordförande Dan Andersson Ekvägen 26 070-246 62 90
Kassör Christer Waara Ekvägen 22 070-238 83 25
Ledamot/sekreterare Anders Björklund Björkvägen 18 02021-80 37 47, 070-931 53 40
Ledamot, v ordf Haakon Berteussen Alvägen 9 0221-404 48, 070-514 04 48
Ledamot Marie Rubertsson Nerén Trastvägen 3 070-102 73 02
Suppleant Maria Elvén Orrvägen 5

0725-32 22 98

Suppleant Mikaela Pettersson Ekvägen 7 0736-56 72 19Webmaster: Margaretha Borgström Waara,  Ekvägen 22,  0702-44 07 60

Vattenansvarig: Mats Söderberg, Aspstigen 2, 0768-44 80 31

Vägansvarig: Ragnar Eriksson, Ringvägen 38, 0222-305 17, 0706-64 28 79                              

Fritidskommittén: Mikaela Pettersson, Ekvägen 7, 0736-56 72 19
                            

 

 

There be parties