Välkommen

Området ligger mellan Kolsva och Skinnskatteberg i Västmanland.

Västanheds fritidsområdes samfällighetsförening omfattar 157 tomter men alla är inte bebyggda. Ett antal familjer bor här året runt.

Badplats, båtplatser, bollplan, fiske och motionsspår finns inom området. Gemensamma fester och andra aktiviteter ordnas av fritidskommittén. För gemensamma aktiviteter har vi en föreningslokal på gärdet. 

 

Nyheter

27/9 -22       Hjärtstartare finns på Curre Lundmarks carport.
                  

    Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                 - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                 - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                 Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                 omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka.
 
                 

 

 

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties