Välkommen

Området ligger mellan Kolsva och Skinnskatteberg i Västmanland.

Västanheds fritidsområdes samfällighetsförening omfattar 157 tomter men alla är inte bebyggda. Ett antal familjer bor här året runt.

Badplats, båtplatser, bollplan, fiske och motionsspår finns inom området. Gemensamma fester och andra aktiviteter ordnas av fritidskommittén. För gemensamma aktiviteter har vi en föreningslokal på gärdet. 

 

Nyheter

 23/6 - 22      Nu finns en hjärtstartare på plats.
                    Den år placerat på carportsväggen hos Curre Lundmark, Ringvägen 39.

17/6 - 22        Höstens städdag: 24 september

27/4 - 22       Pga  problem med vattnet har vi skickat ut information via mail.  Tyvärr har vissa
                    inte nåtts av informationen pga att den hamnat i skräpposten. Detta gäller främst de 
                    som har gmail. För att detta inte ska hända nästa gång utskick görs : 
                    Gå in i skräpposten, leta reda på ett "vattenmail", skicka över mailet till inkorgen!
                    Nästa mail borde då komma rätt dvs inte i skräpposten.
                    Sen är det ett flertal där mailen inte kan levereras, kanske för att man har bytt mail-
                    adress utan att ha ändrat i sin inloggning till hemsidan eller att mailboxen är full. Kolla!

    Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                 - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                 - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                 Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                 omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka.
 
                 

 

 

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties