Välkommen

Området ligger mellan Kolsva och Skinnskatteberg i Västmanland.

Västanheds fritidsområdes samfällighetsförening omfattar 157 tomter men alla är inte bebyggda. Ett antal familjer bor här året runt.

Badplats, båtplatser, bollplan, fiske och motionsspår finns inom området. Gemensamma fester och andra aktiviteter ordnas av fritidskommittén. För gemensamma aktiviteter har vi en föreningslokal på gärdet. 

 

Nyheter

23/4-24  Hej. Här kommer info om Oxbron. Ethel

November 2023
Nu är bygget igång!

28/8 -23        Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                    - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                    - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                    Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                    omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka. 27/9 -22       Hjärtstartare finns på Curre Lundmarks carport ,Ringvägen 39
                   Hjärtstartare finns också på Per Undins Frigge ,Ekvägen 16                
               

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties