Nyheter

 23/6 - 22      Nu finns en hjärtstartare på plats.
                    Den år placerat på carportsväggen hos Curre Lundmark, Ringvägen 39.

17/6 - 22        Höstens städdag: 24 september

27/4 - 22       Pga  problem med vattnet har vi skickat ut information via mail.  Tyvärr har vissa
                    inte nåtts av informationen pga att den hamnat i skräpposten. Detta gäller främst de 
                    som har gmail. För att detta inte ska hända nästa gång utskick görs : 
                    Gå in i skräpposten, leta reda på ett "vattenmail", skicka över mailet till inkorgen!
                    Nästa mail borde då komma rätt dvs inte i skräpposten.
                    Sen är det ett flertal där mailen inte kan levereras, kanske för att man har bytt mail-
                    adress utan att ha ändrat i sin inloggning till hemsidan eller att mailboxen är full. Kolla!

    Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                 - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                 - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                 Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                 omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka.
 
                 

 

 

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties
randomness