Nyheter

27/9 -22       Hjärtstartare finns på Curre Lundmarks carport.
                  

    Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                 - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                 - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                 Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                 omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka.
 
                 

 

 

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties