Nyheter

23/4-24  Hej. Här kommer info om Oxbron. Ethel

November 2023
Nu är bygget igång!

28/8 -23        Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                    - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                    - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                    Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                    omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka. 27/9 -22       Hjärtstartare finns på Curre Lundmarks carport ,Ringvägen 39
                   Hjärtstartare finns också på Per Undins Frigge ,Ekvägen 16                
               

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties
randomness