Nyheter

10/4 - 21  Ingen gemensam städdag.
               Varje byalag kommer överens om lämplig tidpunkt ang. vad som behöver göras.
               Respektive byfogde rapporterar närvaro och ev utgifter för förtäring till
               kassören (Christer).

23/5 -20  
Lathund för inloggning
Inloggningsinstruktion till hemsidan
 

 

 

 

 

 

There be parties
randomness