Nyheter

27/10-20
Protokoll fran samrådsmöte med
Uppsala Akademiförvaltning i Västanhed 2020-10-06
Protokollet

 

29/9 - 20
På förekommen anledning vill styrelsen förtydliga att all tippning av trädgårdsavfall på föreningens mark är förbjuden!

Stubbar, timmer, stockar, rivningsvirke och trädgårdsavfall skall lämnas på kommunens Återbruk.

Endast ris, kvistar och grenar får lämnas på brasan.

Varje byalag kan själva bestämma om de vill anordna egen brasplats men får då även ansvara för att rlset eldas upp vid lämligt tillfälle.
         

23/5 -20  
Lathund för inloggning
Inloggningsinstruktion till hemsidan
 

 

 

 

 

 

There be parties
randomness