Nyheter

3/6 - 23         För att dricksvattnet skall räcka till för det som det är avsett för råder
                   BEVATTNINGSFÖRBUD!

                   Vi ser att nivån sjunker i tankarna vilket indikerar "slöseri" med vattnet,
                   bevattning, påfyllnad av pooler och dåligt stängda/öppnade vattenventiler.

                   Resultatet av "slöseriet" blir oftast avstängning av vattne

 

 

                         Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att:
                    - kontrollera era avstängningsventiler, de skall vara HELT öppna/stängda! 

                    - Märk ut ventilen på lämpligt sätt t.ex med en målad pinne,
                    för att underlätta vid felsökning !

                    Rapportera omgående till berörda om ni ser något i 
                    omgivningarna som verkar vara misstänkt läcka. 

 

18/4 -23       Samtliga medlemmar i Fritidskommittén kommer avsluta sina engagemang i kommittén.
                   Styrelsen tackar medlemmarna för alla trevliga arrangemang
                   som genomförts under åren. Det har verkligen varit uppskattat!!

                  INTRESSERAD AV ATT DELTA I FRITIDSKOMMITTÉN? Prata med någon i Styrelsen!

27/9 -22       Hjärtstartare finns på Curre Lundmarks carport ,Ringvägen 39
                   Hjärtstartare finns också på Per Undins Frigge ,Ekvägen 16
                 
               

23/5 -20    Lathund för inloggning
                Inloggningsinstruktion till hemsidan

 

 

 

 

There be parties