"Las Canteras" Strandpromenaden

Motionsspåret förlängdes från Badplatsen till Tallvägens båtplats sommaren 2016. Frivilliga insatser av några i byalag 1 och 2 som röjde och byggde.

There be parties
randomness